Termeni și Condiții

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste Termene și Condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor Termene și Condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Onlinecredite.ro sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Termene și Condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenele și Condițiile de utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Onlinecredite.ro sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marca înregistrată și neînregistrată a Onlinecredite.ro sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, va informăm că Onlinecredite.ro își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea Site-ului

Onlinecredite.ro acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

 • Cu excepția imaginilor persoanelor, puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 • Nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane fără acordul în scris al Onlinecredite.ro;
 • Conținutul Site-ului Onlinecredite.ro poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în site-uri de știri, bloguri, pagini personale, ziare, reviste de circulație generală, publicații comerciale și posturi de radio și televiziune, în limita a 500 de caractere cu spații și cu menționarea sursei (link direct);
 • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificăți, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneti, să refolosiți, să reproduceti, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Onlinecredite.ro;
 • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalca în alt mod legea. Onlinecredite.ro va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Onlinecredite.ro să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; și
 • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate (disponibilă la această pagină). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Onlinecredite.ro și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Onlinecredite.ro nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Onlinecredite.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Onlinecredite.ro nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Onlinecredite.ro își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licențioase sau calomnioase.
 • De asemenea, Onlinecredite.ro nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Onlinecredite.ro.

8. Revizuiri ale acestor Termene și Condiții de utilizare

Onlinecredite.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Termene și Condiții de utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință de Termenele și Condițiile de utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Onlinecredite.ro va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Onlinecredite.ro să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Onlinecredite.ro, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenelor și Condițiilor de utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți considera Onlinecredite.ro răspunzător pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Onlinecredite.ro drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenelor și Condițiilor de utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici Onlinecredite.ro, nici sucursalele, afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

9. Disclaimer

9.1. Site-ul Onlinecredite.ro este un blog personal. Opiniile exprimate prin Conținutul site-ului nu sunt și nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare.

9.2. Prin vizitarea și utilizarea site-ului Onlinecredite.ro declarați că ați citit, înțeles și v-ați angajat să respectați în totalitate Termenele și Condițiile de utilizare ale acestui site.

9.3. Eventualele litigii apărute din sau care se referă la sau sunt în legătură cu prevederile Termenelor și Condițiilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului vor fi guvernate de legile din România. Prin vizitarea și utilizarea site-ului acceptați necondiționat că orice astfel de litigiu să fie soluționat de instanțele competențe din România, municipiul București.

9.4. Materialele publicate pe acest site sunt furnizate numai în scop informativ general. Informațiile conținute de acest site nu sunt în mod necesar corecte, complete sau actuale. Nici o persoană nu ar trebui să acționeze sau să nu acționeze pe baza informațiilor de pe acest site.

9.5. În limita maximă permisă de lege, Onlinecredite.ro (inclusiv în numele angajaților săi) își declină orice fel de răspundere (inclusiv răspunderea pentru neglijență) pentru acțiunile sau inacțiunile oricărei persoane care decurg din sau sunt în legătură cu utilizarea sau accesul la acest site, inclusiv:

 • orice acțiune sau inacțiune executată de către orice persoană în accesarea, descărcarea, încărcarea oricărui tip de conținut, utilizând, bazându-se pe sau care are orice fel de legătură cu orice fel de material de pe site-ul Onlinecredite.ro sau de pe orice alt site de pe Internet;
 • orice fel de erori sau omisiuni de pe site-ul Onlinecredite.ro sau de pe orice alt site de pe Internet (inclusiv, dar fără a se limita la, erori sau omisiuni care apar că urmare a neglijenței și/sau proastei reprezentări a oricărei persoane implicate în crearea și livrarea Conținutului);
 • orice întârziere sau întrerupere în accesul la sau utilizarea site-ului sau orice alt site de pe Internet (inclusiv, dar fără a se limita la, întârziera sau întreruperea care rezultă că urmare a neglijenței și/sau proastei reprezentări a oricărei persoane implicate în crearea și livrarea Conținutului).

9.6. Acceptați și vă asumați toate riscurile și responsabilitatea pentru pierderile, daunele, costurile și alte consecințe care rezultă direct sau indirect din folosirea site-ului Onlinecredite.ro și /sau a oricăror informații sau materiale disponibile pe acest site.

9.7. În timp ce Onlinecredite.ro își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a șterge, modifica sau muta orice mesaj sau alt material postat pe site, acesta nu are obligația de a face acest lucru. Nici o persoană implicată în crearea și/sau livrarea Conținutului nu se află sub obligația legală sau de alt fel de a actualiza informațiile conținute de acest site, sau a corecta orice inexactitate, chiar și în cazul în care aceasta ar putea deveni evidentă la un moment ulterior.

9.8. Onlinecredite.ro poate, la discreția sa absolută, să utilizeze site-ul în scopul afișării de reclame pentru orice fel de bunuri și/sau servicii care apar pe site-ul unui terț („furnizor”). Acolo unde spațiul publicitar (reclamă) indică un logo, un produs sau unde este afișată orice fel de reclamă, în limita maximă permisă de lege, orice astfel de publicitate sau referință nu este și nu trebuie interpretate ca:

 • o aprobare din partea Onlinecredite.ro;
 • o confirmare sau reprezentare de către Onlinecredite.ro a produselor și/sau serviciilor furnizorului;
 • o recomandare sau garanție din partea Onlinecredite.ro cu privire la sau care are legătură cu produsul și/sau serviciul furnizorului.

În consecință, Onlinecredite.ro, în limita maximă permisă de lege, nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru produsul sau serviciul oferit. Vizitatorii/utilizatorii site-ului Onlinecredite.ro trebuie să se bazeze pe propriile lor verificări și să-și ia propriile asigurări sau garanții cu privire la calitatea produselor și/sau serviciior furnizorului.

9.9. Onlinecredite.ro nu garantează pentru conținutul sau scopul nici unui site terț, pentru caracterul adecvat sau acuratețea oricăror informații conținute pe astfel de site-uri. Link-urile sau referințele către orice astfel de terțe site-uri vă sunt furnizate doar în scop informativ. Onlinecredite.ro nu este asociat cu, nu susține și nici nu aprobă aceste site-uri, conținutul lor sau persoanele care administrează sau contribuie la crearea și livrarea acestora. Folosirea sau încrederea în conținutul acestor site-uri este pe propriul risc al utilizatorului.

9.10. Onlinecredite.ro nu declară sau garantează că toate fișierele afișate sau obținute de la sau prin intermediul site-ului, sau orice alt site legat de acestea, sunt libere de viruși de calculator sau alte defecte. Orice astfel de fișiere sunt furnizate, și pot fi accesate sau utilizate numai pe baza faptului că utilizatorul își asumă toată responsabilitatea pentru orice pierdere, deteriorare sau consecințe rezultate direct sau indirect din utilizarea acestor fișiere.

9.11. Dacă apreciați că anumite informații conținute de site-ul Onlinecredite.ro încalcă în vreun fel drepturile dumneavoastră, va rugăm să ne contactați.

10. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Aceste Termene și Condiții de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România, municipiul București, vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenelor și Condițiilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Termene și Condiții de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.